Pozostałe realizacje

SALON M&M CARS W KATOWICACH
4 grudnia 2018

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ VENTIX W LATACH 2008-2014

Wykonanie instalacji sanitarnych, wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w systemie VRF, centralnego ogrzewania dla zadania:

Budowa budynku produkcyjno – usługowo- magazynowo – biurowego SKF w Katowicach przy ul. Bocheńskiego Salon samochodowy Pietrzak

Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, podciśnieniowego odwodnienia dachu dla zadania:

Budowa Budynku Biurowo – Usługowego MIXTEL w Tychach przy ul. Damrota 163

Wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, wodno – kanalizacyjnej, dla zadania:

Modernizacja budynku Banku BRE BANK S.A. w Toruniu ul. Bydgoska 1

Wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, dla zadania:

Modernizacja budynku Banku BRE BANK S.A. w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 2

Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, kotłowni gazowej dla zadania:

Modernizacja budynku Banku BRE BANK S.A. w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6

Wykonanie instalacji klimatyzacji, elektryczno-logicznej, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, kotłowni gazowej dla zadania:

Przebudowa budynku TUiR WARTA przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Rzeszowie

Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie zgodnie z tym projektem instalacji wewnętrznej grzewczo-wentylacyjno-chłodzącej, dla zadania:

Rozbudowa salonu samochodowego M&M Cars przy ul. Lotnisko 81 w Katowicach

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu, wodno – kanalizacyjne., centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, dla zadania:

Przebudowa budynku biurowego SANTE w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55a

Wykonanie instalacji wentylacji klimatyzacji dla zadania:

Modernizacja Salonu Sprzedaży T.P.S.A. w Warszawie przy ul. Jubilerskiej

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji oraz wody lodowej dla zadania:

Modernizacja salonu sprzedaży T.P.S.A. ORANGE w Łomży

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania:

Modernizacja Salonu Sprzedaży T.P. S.A. ORANGE w Piotrkowie Trybunalskim

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji oraz wody lodowej dla zadania:

Modernizacja budynku T.P.S.A. w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zadania:

Modernizacja, Przebudowa i rozbudowa Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Bednorza 3 w Katowicach

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wod-kan, kotłowni olejowej dla zadania:

Budowa Przychodni z pracowniami Specjalistycznymi oraz apteki w Katowicach przy ul. Ziołowej 68

Wykonanie Instalacji klimatyzacji, wentylacji, chłodu i ciepła technologicznego dla zadania:

Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji bytowej oraz technologicznej, instalacji chłodu i ciepła technologicznego, ogrzewania grzejnikowego, instalacji wodno – kanalizacyjnej, dla zadania:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Dydaktyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 na  potrzeby Centrum Neuroradiochirurgii, Diagnostyki i Terapii Onkologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w Katowicach na ul. Ceglanej 35

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji systemu VRF, ciepła technologicznego dla zadania:

Przebudowa pomieszczeń poradnii przyklinicznych zlokalizowanych na parterze lewego skrzydła budynku Instytutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w systemie VRF, centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, dla

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. Gabrieli Zapolskiej 3 w Sosnowcu

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji systemu VRF, wody lodowej dla zadania:

Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach

Wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej pomieszczeń squash’a – ogrzewania powietrznego poprzez nagrzewnicę, fitnessu – ogrzewania powietrznego poprzez centralę wentylacyjną nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła, szatni – wentylacji opartej o centralę nawiewno wywiewną z wymiennikiem krzyżowym, dla zadania:

Rozbudowa klubu Fitness-szok Jaworzno ul. Szczakowska 85

Wykonanie Instalacji wentylacji i klimatyzacji, dla zadania:

Budowa krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu

Wykonanie Instalacji wentylacji i klimatyzacji, dla zadania:

Budowa krytej pływalni i hali sportowej przy ulicy Łabędziej 2a w Lublinie

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, kotłowni do ciepłej wody użytkowej dla zadania:

Rozbudowa klubu sportowego CUBE- SZOK  w Jaworznie przy ul. Olszewskiego 2A

Wykonanie Instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno – kanalizacyjnej, ciepła technologicznego dla zadania:

Budowa krytej pływalni na terenie hali widowiskowej „SPODEK” w Katowicach

Wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla zadania:

Przebudowa budynku na potrzeby Hotelu Platan Chrzanów ul. Rynek 6

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, stacji wymienników ciepła z dodatkowym podgrzewaczem cwu gazowym oraz układem kolektorów słonecznych i układem odzysku ciepła z agegatu chłodniczego wraz z projektem wykonawczym, dla zadania:

Budowa budynku zaplecza klubu sportowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Chełmku przy ul. Broniewskiego, Żeromskiego, Krakowskiej.

Wykonanie instalacji wentylacji dla zadania:

Budowa Miejskiego Domu Kultury „Koszutka Filia Dąb” przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach

Wykonanie Instalacji sanitarnych: wodno – kanalizacyjnej, grzewczo – wentylacyjnej, sprężonego powietrza, klimatyzacji, dla zadania:

Budowa Hali Magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym ANEKS II w Jaworznie przy ul. Młynarskiej

Wykonanie Instalacji: energetycznej, grzewczej, wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, dla zadania:

Budowa hali magazynowej Aluprof w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5

Wykonanie instalacji: wentylacji, klimatyzacji, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, kotłowni olejowej, dla zadania:

Przebudowa budynku magazynowego na potrzeby drukarni dla Graffiti Studio sp. z o.o.

Wykonanie Instalacji: wodno – kanalizacyjnej pod posadzką hali, podciśnieniowego odwodnienia dachu hali w systemie geberit Pluvia, kotłowni olejowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, wentylacji technologicznej, gastronomii instalacji ppoż, wykonanie ogrzewania wpustów dachowych, dla zadania:

Budowa Hali Handlu Hurtowego wraz z infrastrukturą techniczną SCC w Jaworznie przy ul. Wygody na działce nr 3833/502

Wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej opartej o centrale wentylacyjne dachowe oraz wentylatory kanałowe, wodno-kanalizacyjnej, ppoż, podciśnieniowego odwodnienia dachu z podgrzewanymi wpustami i izolacją przeciwroszeniową, wentylacji, kurtyn powietrznych zimnych, kotłowi gazowej, centralnego ogrzewania, i gazowej z systemem Gazex, stacji redukcyjno pomiarowej z układem teletransmisji danych oraz przyłącza gazu niskoprężnego dla zadania:

Budowa Hali handlu hurtowego wraz z infrastrukturą techniczną SCC w Jaworznie przy ul. Wygody na działce nr 4034/10

Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, podciśnieniowego odwodnienia dachu, kotłowni opartej na gruntowej pompie ciepła, kotle gazowym oraz kolektorami słonecznymi, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania hali promiennikami gazowymi, instalacji gazowej wraz z cyfrowym systemem detekcji dla hali dla zadania:

Budowa hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą w Nowej Rudzie obręb Słupiec dz. nr 2/10,2/15

Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, podciśnieniowego odwodnienia dachu, kotłowni opartej na gruntowej pompie ciepła, kotle gazowym oraz kolektorami słonecznymi, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania hali promiennikami gazowymi, instalacji gazowej wraz z cyfrowym systemem detekcji dla hali dla zadania:

Budowa hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą w Wałbrzychu dz. nr 102/18,88/14 obręb Poniatów

Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, podciśnieniowego odwodnienia dachu, kotłowni opartej na gruntowej pompie ciepła, kotle gazowym oraz kolektorami słonecznymi, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania hali promiennikami gazowymi, instalacji gazowej wraz z cyfrowym systemem detekcji dla hali dla zadania:

Budowa hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą w Bolesławcu dz. nr 67/9,67/7,178/2,77 obręb Bolesławiec 4

Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, podciśnieniowego odwodnienia dachu, kotłowni opartej na gruntowej pompie ciepła, kotle gazowym oraz kolektorami słonecznymi, instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania hali promiennikami gazowymi, instalacji gazowej wraz z cyfrowym systemem detekcji dla hali dla zadania:

Budowa hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą w Kłodzku dz. nr 832/1,831/2 obręb Jaszkowa Dolna

Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania grzejnikowego, kotłowni opartej na powietrznej pompie ciepła oraz kotle gazowym, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji systemu VRF dla zadania:

Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego zespołu budynków szybu „JAN” na potrzeby Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 24

Wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania, kotłowni gazowych, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji hali, zaplecza socjalno-biurowego, serwerowni, odciągów urządzeń technologicznych, montaż zestawów destryfikatorów, dla zadania:

Budowa Hali Centrum Logistycznych – Panattoni Mysłowice Brzezińska 59 dla poszczególnych najemców:

PLC Poland ROHLING, MAGNETTI MARELLI, OUTKUMPU, CAT Group, DPD, PARTERTECH, INTER CARS, MANULLI HYDRAULICS, OSG, PRIMASPOT, ZNAK, INTERMARCHE

Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego, odciągów stanowisk, dla zadania:

Budowa hali Centrum Logistycznego PLC Poland – Rohling w Skawinie

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla zadania:

Przebudowa budynku byłej cechowi w Zakładzie Górniczym Sobieski

Wykonanie instalacji : wentylacji i klimatyzacji, podciśnieniowego odwodnienia dachu, ogrzewania hali łącznie z instalacją gazu ziemnego od skrzynki do budynku, instalacji detekcji gazu, dla zadania:

Budowa „Nowa Centralna Sortownia DPD Polska w Strykowie

Wykonanie wraz z projektem instalacji wentylacji mechanicznej, kotłowni, centralnego ogrzewania instalacji ciepła technologicznego, dla zadania:

Rozbudowa budynku drukarni Graffiti Studio Sp. z o.o. w Jaworznie

Wykonanie instalacji sanitarnych: ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, klimatyzacji, podciśnieniowego odwodnienia dachu w systemie Pluvia, instalacji gazów technicznych, sprężonego powietrza, wewnętrznej instalacja p.poż dla zadania:

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym Pojazdy Specjalistyczne w Bielsku Białej przy ul. Bestwińskiej

Wykonanie projektu instalacji wentylacji technologicznej oraz robót instalacyjno – budowalnych dla zadania:

Modernizacja instalacji w laboratorium mikrobiologicznym hali nr 5 POCH S.A.  (Polskie Odczynniki Chemiczne) w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 11

Wykonanie projektu instalacji wentylacji technologicznej oraz robót instalacyjno – budowalnych dla zadania:

Modernizacja instalacji w laboratorium mikrobiologicznym hali nr 7 POCH S.A. (Polskie Odczynniki Chemiczne) w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 11

Wykonanie instalacji sanitarnych: ogrzewanie wraz z instalacją wewnętrzną gazu ziemnego, wentylacji, wymiana klap p.poż., wymiana sprężyn w stacji redukcyjno pomiarowej, regulacja promienników, dla zadania:

I Etap rozbudowy o/GDN DPD Polska w Kowalach

Wykonanie instalacji grzewczej z grzejnikami i aparatami grzewczo – wentylacyjnymi, kotłowni gazowej, gazowej, wentylacji, wodno – kanalizacyjnej, p.poż. dla zadania:

Magazyn wyrobów gotowych z częścią socjalną i kotłownią – JAGO-PRO Jaworzno ul. Szczakowska dz. 30/20 obr. 128

Wykonanie instalacji grzewczej z grzejnikami elektrycznymi i promiennikami oraz instalacją gazową, wentylacji, wodno – kanalizacyjnej, przyłącza gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z zbiornikiem bez odpływowym dla zadania:

Zmiana sposobu użytkowania części hali regałów na terenie bazy materiałowej PERI POLSKA w Jaworznie.