ZAKŁAD PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ EUROBOX POLSKA SP. Z O.O. W LUBLIŃCU

BUDYNEK WARSZTATOWO-BIUROWY W REGULICACH
22 listopada 2018
HOTEL HAMPTON BY HILTON W OŚWIĘCIMIU
21 listopada 2018

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ EUROBOX POLSKA SP. Z O.O. W KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ – LUBLINIEC

Zakres robót obejmował wykonanie :

 • projektów wykonawczych branżowych,
 • instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
 • instalacji klimatyzacji,
 • instalacji zw i cw i cyrkulacji,
 • biały montaż,
 • instalacji kanalizacji nadposadzkowej sanitarnej i technologicznej,
 • instalacji zw technologicznej,
 • instalacji hydrantowej ppoż,
 • instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu,
 • instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania,
 • instalacji ogrzewania grzejnikowego,
 • rurociągów ze stali do rozprowadzania pary i kondensatu oraz  wody i glikolu
 •