RODO

Oferty pracy
30 kwietnia 2018
ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO), INFORMUJEMY IŻ: ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST FIRMA VENTIX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE UL. STASZICA 20, 43-600 ADRES E-MAIL: VENTIX@VENTIX.PL, TEL. 32 753 03 08