Spółka Ventix Serwis świadczy kompleksowe usługi w zakresie instalacji : wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, ogrzewania, pomp ciepła, kotłowni, instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Zakres wykonywanych usług:

Badanie, pomiary i regulacja wentylacji mechanicznej,

Badanie, pomiary oraz regulacja hydrauliczna instalacji C.O., C.T., detekcji gazu, wody lodowej,

Badanie, pomiary i regulacja central wentylacyjno- klimatyzacyjnych,

Pomiar hałasu ,

Badanie jakości powietrza i prędkości w strefie przebywania ludzi,

Commissioning instalacji HVAC,

Ocena stanu technicznego instalacji HVAC ,

Przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów i regulacjiPosiadamy Certyfikaty