Wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych w stadionie zimowym w ramach zadania:
„BUDOWA ZAGLĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula” Instalacja wentylacji mechanicznej, Instalacja klimatyzacji freonowej, Instalacja wody lodowej, Instalacja ciepła technologicznego, Instalacja centralnego ogrzewania, Kotłownia + instalacja gazowa, Instalacja wod-kan

Dodaj komentarz