VENDO PARK OŚWIĘCIM

LODOWISKO W BYTOMIU
23 czerwca 2021

Realizacja robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania:
„Budowa obiektu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej”