MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k.

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.

MOLO Resort

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.

GREDAN 2 s.c.

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.

rolety KRAJEWSKI Grzegorz Krajewski

DPD Polska Sp. z o. o.

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.

MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k.

HB-UNIBUD S.A.

CONDITE Sp. z o. o.

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.

eRSbet Sp. z o.o.

Concret sp.j. PPU. Boczkowski Z., Góra J.

HB-UNIBUD S.A.

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Przedsiębiorstwo Budowlane " Molbud " Sp. z o.o. Sp. k.

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.

Prografix sp. z o.o.

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.

REMIN Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne

“Budownictwo Kamiński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

POCH S.A.


POCH Spółka Akcyjna, ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice oświadcza, iż w lutym 2012 roku firma Ventix HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna, była wykonawcą modernizacji instalacji wentylacyjnej w laboratorium mikrobiologicznym przy ul. Sowińskiego 11.  

P.H-U MAJA


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAJA” z siedzibą w Jaworznie przy  ul. Inwalidów Wojennych 8 oświadcza, że firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą przy  ul. Staszica 20 w Jaworznie, NIP 632-196-78-84 w okresie od lutego 2010 do września 2010 roku wykonała instalacje wentylacji  i klimatyzacji w budynku administracyjno – biurowym siedziby firmy RISER przy ul. Inwalidów Wojennych 8 w Jaworznie.  

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.


Energopol Trade Opole Spółka z o.o. z siedzibą: 45-446 Opole  ul. Gosławicka 2, informuje że firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Staszica 20 w Jaworznie, NIP 632-196-78-84 W okresie od września 2012 roku do listopada 2013 wykonywała prace instalacyjne na inwestycji: „Budowa krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu”.  

Alfa PROJEKT sc


Oświadczamy, że Firma: VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA, ul. Stanisława Staszica, 43-600 Jaworzno, NIP 632-196-78-84 w okresie od 04.11.2009 r. do 31.01.2010 r. wykonała następujące prace w modernizowanym budynku T.P. S.A. w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej.  
  • instalacja wentylacji mechnicznej, instalacji klimatyzacji oraz wody lodowej.
 

DPD Polska Sp. z o. o.


DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 oświadcza, że firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą przy  ul. Staszica 20 w Jaworznie, NIP 632-196-78-84 w okresie od sierpnia 2012 do lutego 2013 wykonała prace polegające na realizacji robót budowlanych przy inwestycji: „I Etap Rozbudowy o/Gdańsk DPD Polska” w Kowalach.  

SCC Sp. z o. o.


Potwierdzamy,  że firma Ventix HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Sp. J.  z siedzibą w Jaworznie,  ul. Stanisława Staszica 20 w okresie od 07.10.2009r. do 31.05.2010r. wykonało następujące prace przy Budowie Hali Handlu Hurtowego wraz z infrastrukturą techniczną w Jaworznie przy ul. Wygoda.  Powierzchnia hali – 12 000 m2.

Leiber Poland Sp. z o. o.


„Leiber-Poland” sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700),  ul. Magazynowa 33, informuje że firma: VENTIX Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Staszica 20 w Jaworznie, posiadająca nr NIP 632-196-78-84 W okresie od grudnia 2015 roku do kwietnia 2016 wykonywała roboty sanitarne w zakresie przebudowy i rozbudowy wybranych elementów instalacji sanitarnych zakładu produkcyjnego LEIBER Poland w Rudzie Śląskiej, ul. Kokotek 43.  

RISER Sp. z o. o.


Riser Sp.  z o. o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 8 potwierdza, że firma VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 02.02.2011 r. do 31.07.2011 r. wykonywała prace instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa budynku byłej cechowni w Zakładzie Górniczym Sobieski” w Jaworznie.  

HB-UNIBUD S.A.


Przedsiębiorstwo Budowlane „HB-Unibud” S.A. ul. Nad Wisłą 1, 43-503 Czechowice-Dziedzice potwierdza, że firma VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 10.07.2013 r – 14.03.2014 r. wykonywała prace instalacyjne w ramach inwestycji: „ANEKS II, Hala magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym ul. Młynarska w Jaworznie”  

KOPBUD Grupa Budowlana


KOPBUD Woźnica, Smok Sp. J. ul. Główna 131, 97-213 Twarda, potwierdza że firma:VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, NIP 632-196-78-84W okresie od stycznia 2009 roku do listopada 2010 wykonywała instalacje sanitarne w Halach Centrach Logistycznych Panattoni Europe zlokalizowanych w Mysłowicach, Krakowie – Skawina, Ożarowie Mazowieckim – Ołtarzew dla najemców: PARTNERTECH, PLC POLAND, ROHLING, OUTUKOMPU, CAT, MAGNETTI MARELLI, PRIMASPOT, DPD, INTER CARS, MAULI HYDRAULICS, ZNAK, OSG, INTERMARCHE.  

MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k.


Oświadczamy, że Firma: VENTIX   HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ   SPÓŁKA JAWNA, ul. Stanisława Staszica 20, 43-600 Jaworzno, NIP: 632-196-78-84 w okresie od 30.12.2012r. do 30.09.2013 r. wykonała następujące prace podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 SUM w Katowicach na potrzeby chirurgii jednego dnia wraz z hospitalizacją planową przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach”  

MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k.


MERITUM GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chrzanowie  ul. Oświęcimska 90b, informuje że firma: VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, NIP 632-196-78-84 w okresie od października 2014 roku do grudnia 2014 wykonywała prace instalacyjne na inwestycji pn.: „Budowa I Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 32 – kontynuacja”, którego inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19.  

DPD Polska Sp. z o. o.


DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 oświadcza, że firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą przy  ul. Staszica 20 w Jaworznie, NIP 632-196-78-84 w okresie od października 2011 do września 2012 wykonała prace polegające na realizacji robót budowlanych przy inwestycji: „Nowa Centralna Sortownia DPD Polska” w Strykowie.  

REMIN Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne


Przedsiębiorstwo Remontowo – Inwestycyjne „REMIN” ul. Trzebińska 1/32  32-503 Chrzanów oświadcza, że spółka VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 23.03.2011 r. do 10.05.2011 r. roku wykonywała prace instalacyjne w budynku BRE Bank w Toruniu przy  ul. Bydgoskiej 1.  

POCH S.A.


POCH Spółka Akcyjna, ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice oświadcza, iż w lutym 2012 roku firma Ventix HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna, była wykonawcą modernizacji instalacji wentylacyjnej na Hali nr 5 przy ul. Sowińskiego 11 w Gliwicach.”  

REMIN Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne


Przedsiębiorstwo Remontowo – Inwestycyjne „REMIN” ul. Trzebińska 1/32, 32-503 Chrzanów oświadcza, że spółka VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 23.03.2011 r. do 10.05.2011 r. roku wykonywała prace instalacyjne w budynku BRE Bank w Wałbrzychu przy  ul. Sienkiewicza 2.  

BUDinż Przedsiębiorstwo Budowlane


Niniejszym oświadczam, że Firma: VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Stanisława Staszica 20, 43-600 Jaworzno, NIP: 632-196-78-84 w okresie od 06.04.2012r. do 25.10.2012 r. podczas realizacji zadania: ,,Budowa budynku produkcyjno – usługowo – magazynowo – biurowego SKF w Katowicach” przy ul. Bocheńskiego dz. Nr 70/19, 70/18, 70/15, 70/14  

REMIN Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne


Przedsiębiorstwo Remontowo – Inwestycyjne „REMIN” ul. Trzebińska 1/32  32-503 Chrzanów oświadcza, że spółka VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r. roku uczestniczyła  w inwestycji pod nazwą: „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla BRE Bank Lublin przy ul. Krakowskie Przedmieście 6” na zlecenie BRE Bank S.A.  

SPEC BAU Polska Sp. z o. o.


Spec Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 1 a oświadcza, że  firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Staszica 20 w Jaworznie, NIP 632-196-78-84 wykonywała prace na zadaniu Hala produkcyjna z zapleczem socjalno – biurowym dla Pojazdów Specjalistycznych Zbigniew Szczęśniak Sp. z o. o. w Bielsku – Białej  

F.U.H. „SZOK”


Firma Usługowo Handlowa „SZOK” Bogusława Ślęczka z siedzibą w Jaworznie przy  ul. Szczakowskiej 85, informuje że firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Staszica 20 w Jaworznie, NIP 632-196-78-84 W okresie od października 2009 roku do maja 2010 projektowała oraz wykonywała instalacje sanitarne  w budynku fitness klubu „FITNESS & SQUASH SZOK”  w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 85. Zakres zleconych robót obejmował wykonanie:
  • Instalacji wentylacji mechanicznej,
  • Instalacji centralnego ogrzewania – kotłownia jednofunkcyjna,
  • Instalacji ciepłej wody użytkowej – kotłownia jednofunkcyjna,
  • Instalacji wodno – kanalizacyjnej
W okresie od kwietnia 2012 roku do grudnia 2012 wykonywała instalacje sanitarne na potrzeby klubu fitness „CUBE- SZOK”  w Jaworznie przy  ul. Olszewskiego 2A.

MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k.


Oświadczamy, że Firma:  VENTIX   HVAC   TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ   SPÓŁKA JAWNA,  ul. Stanisława Staszica 20, 43-600 Jaworzno, NIP: 632-196-78-84  w okresie od 30.12.2012r. do 30.09.2013 r. wykonała następujące prace podczas realizacji zadania: ,, Przebudowa pomieszczeń poradni przyklinicznych zlokalizowanych na parterze lewego skrzydła budynku Instytutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.”

SCC Sp. z o. o.


Firma Ventix HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Sp. J. z siedzibą w Jaworznie, ul. Stanisława Staszica 20 w okresie od 15.04.2011r. do 15.11.2011 r. wykonała następujące prace przy Budowie Hali Handlu Hurtowego nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną  w Jaworznie przy ul. Wygody dz. 4034/10 obr. Jeleń.  Powierzchnia hali – 20 000 m2  

RISER Sp. z o. o.


Riser Sp.  z o. o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 8 potwierdza, że firma VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 01.07.2010 r. do 30.10.2010 r. wykonywała prace instalacyjne w ramach inwestycji pod nazwą: „Wykonanie instalacji wentylacji oraz instalacji chłodu w budynku przygotowalni pasz w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym – budynek nr 25”.  

Dom-Serwis Sp. z o. o.


„DOM-SERWIS” Sp. z o. o.  ul. Inwalidów Wojennych 10 z siedzibą w Jaworznie oświadcza, że spółka VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 01.09.2011 r. do 16.12.2011 roku realizowała przedmiot umowy: „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji wraz z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacji sanitarnej dla budowanego budynku biurowego przy ul. Inwalidów Wojennych 10 w Jaworznie”.  

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.


Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oświadcza, że spółka VENTIX HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od maja 2013 r. do lutego 2014 roku uczestniczyła  w zadaniu inwestycyjnym: Budowa hali magazynowej – ALUPROF Serwis Sp. z o. o. w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153.  

CONDITE Sp. z o. o.


Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12, 25-510 Kielce informuje, że firma: VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, 43-600 Jaworzno w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2013 r. wykonywała prace na zadaniu pt.: „Budowa Krytej Pływalni i hali sportowej w Lublinie przy ul. Łabędziej 2a”.  

GRAFFITI STUDIO SP. Z O. O.


GRAFFITI STUDIO Sp. z o. o. ul. Korczyńskiego 78, 43-600 Jaworzno potwierdza, że firma VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 01.06.2011 roku do 30.10.2013 r. wykonywała prace projektowe oraz instalacyjne dla rozbudowywanego parteru budynku na cele drukarni – GRAFFITI STUDIO Jaworzno – Byczyna.  

TITAN LUX Sp. z o. o.


VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, NIP 632-196-78-84 w okresie od lipca 2012 do października 2012 wykonywała prace polegające na wykonaniu:
  • instalacji wentylacji,
  • instalacji klimatyzacji,
  • instalacji ciepła technologicznego,
na zadaniu pod nazwą „Budowa budynku zaplecza klubu sportowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w Chełmku przy ul. Broniewskiego, Żeromskiego, Krakowskiej.

RISER Sp. z o. o.


Riser Sp.  z o. o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 8 potwierdza, że firma VENTIX HVAC Tomasz Banaś, Przemysław Pleń Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Staszica 20, w okresie od 22.08.2011 r. do 29.02.2012 r. wykonywała prace instalacyjne, które polegały na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji pod nazwą: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Bednorza 3 w Katowicach – Szopienicach.”

MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o. o. Sp. k.


Oświadczamy, że Firma: VENTIX   HVAC TOMASZ BANAŚ, PRZEMYSŁAW PLEŃ   SPÓŁKA JAWNA, ul. Stanisława Staszica 20, 43-600 Jaworzno, NIP: 632-196-78-84  w okresie od 30.12.2012r. do 30.07.2013 r. wykonała następujące prace podczas realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5 NA POTRZEBY CENTRUM NEURORADIOCHIRURGII, DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ W KATOWICACH NA UL. CEGLANEJ 35”.