Realizacje

Budynek warsztatowo-biurowy w Regulowicach

Budowa budynku biurowo – warsztatowego wraz z budową wewnętrznych instalacji w Regulicach.

  • wykonanie instalacji klimatyzacji,
  • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej.