Realizacje

Glue Tec Wiko w Częstochowie

„Budowa hali  produkcyjno– magazynowej  z budynkiem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej w Częstochowie na  działce nr 280/7 oraz 284/6 w Katowickiej

Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Leśnej.”

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Instalacje wewnętrzne – część socjalno biurowa:

  • instalacja ogrzewania podłogowego,
  • instalacja wod – kan,
  • klimatyzacja,
  • wentylacja mechaniczna

Instalacje wewnętrzne – część magazynowo – produkcyjna

  • instalacja grzewcza oraz ciepło technologiczne,
  • kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową do zasilania kotłów,
  • wentylacja grawitacyjna magazynów oraz mechaniczna z odzyskiem ciepła pomieszczeń produkcyjnych,
  • instalacja hydrantowa PPOŻ,
  • podciśnieniowe odwodnienie dachu,
  • instalacja sprężonego powietrza.