Realizacje

HalaDPD w Kowalach

Wykonanie instalacji sanitarnych: ogrzewanie wraz z instalacją wewnętrzną gazu ziemnego, wentylacji, wymiana klap p.poż., wymiana sprężyn w stacji redukcyjno pomiarowej, regulacja promienników, dla zadania:

I Etap rozbudowy o/GDN DPD Polska w Kowalach

 

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • ogrzewania promiennikami gazowymi w istniejącej oraz w dobudowanej hali łącznie z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego,
  • instalacji detekcji gazu,
  • instalacji wentylacji hali oraz pomieszczeń technicznych,
  • instalacji wod-kan

Inwestor: DPD Polska