INFORMACJA

Hala Eurobox

W Lublińcu wykonujemy instalacje sanitarne oraz hvac w ramach zadania budowlanego pn.: „Budowa Zakładu Tektury Falistej i Opakowań Eurobox Polska Sp. z o.o. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Lubliniec ul. Inwestycyjna.” Zakres naszych prac:
 • wentylacja mechaniczna, grawitacyjna,
 • klimatyzacja freonowa,
 • instalacje zw, cw, zw technologicznej, cyrkulacji,
 • kanalizacja nadposadzkowa sanitarna i technologiczna,
 • instalacja hydrantowa ppoż,
 • ciepło technologiczne i centralne ogrzewanie,
 • podciśnieniowe odwodnienie dachu,
 • para technologiczna i kondensat,
 • rurociągi glikolowe
 • rurociągi wodne
 • sprężone powietrze,
 • biały montaż sanitarny.