Realizacje

Hala Henpol w Sosnowcu

„BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” w Bytomiu przy ulicy Narutowicza, dz. nr 1328/16, 1247/16, 1246/16 jedn. ewidencyjna 246201_1 M.Bytom, obręb 0012 Radzionków
W ZAKRESIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH”