Realizacje

Hala SCC nr 2 w Jaworznie

Budowa Hali handlu hurtowego wraz z infrastrukturą techniczną SCC w Jaworznie przy ul. Wygody

Wykonanie instalacji:

  • wentylacji mechanicznej opartej o centrale wentylacyjne dachowe oraz wentylatory kanałowe,
  • wodno-kanalizacyjnej,
  • ppoż,
  • podciśnieniowego odwodnienia dachu z podgrzewanymi wpustami i izolacją przeciwroszeniową,
  • wentylacji,
  • kurtyn powietrznych zimnych,
  • kotłowi gazowej z systemem Gazex
  • centralnego ogrzewania,
  • stacji redukcyjno pomiarowej z układem teletransmisji danych
  • przyłącza gazu niskoprężnego