Realizacje

Hotel Molo w Osieku

„Budowa kompleksu Hotelowego w Osieku przy ul. Główna 231 A.”

Zakres prac obejmuje:

wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej,

klimatyzacji,

centralnego ogrzewania podłogowego i ciepła technologicznego,

kotłowni gazowej wraz z kolektorami słonecznymi,

wykonanie instalacji centralnego odkurzacza

wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji i cyrkulacji.

Inwestor: Beata Klęczar Firma Usługowo Handlowa, Nowa Wieś

Termin wykonania: 31.12.2015