Realizacje

Hotel Platan w Chrzanowie

  • Wykonanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla zadania:

Przebudowa budynku na potrzeby Hotelu Platan Chrzanów ul. Rynek 6