INFORMACJA

  1. Home
  2. »
  3. info
  4. »
  5. Gazownia – Kraków ul. Biskupińska

Gazownia – Kraków ul. Biskupińska

TELEMETRII z instalacjami wewnętrznymi: wod- kan., gaz, elektryka, wentylacja mechaniczna, c.o. oraz przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowanym budynkiem, przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz obiektu: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym , instalacji elektrycznej z oświetleniem terenu; teletechnicznej, wraz z budową dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych i muru oporowego.