INFORMACJA

  1. Home
  2. »
  3. info
  4. »
  5. Przedszkole w Imielinie

Przedszkole Imielin

Zajmujemy się realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: “Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.”