INFORMACJA

Lodowisko Bytom

Instalacja wentylacji mechanicznej, Instalacja klimatyzacji freonowej, Instalacja wody lodowej, Instalacja ciepła technologicznego.

lodowisko bytom