Realizacje

Magna Formpol w Tychach

Wykonanie instalacji sanitarnych oraz hvac wraz z niezbędnymi pracami projektowymi mającymi na celu optymalizację rozwiązań technicznych w ramach zadania budowlanego pod nazwą:
„Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Magna Formpol Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Cielmickiej 44, 43-100 Tychy”.

Zakres prac obejmował wykonanie:

 • instalacji klimatyzacji,
 • instalacji wentylacji mechanicznej,
 • instalacji wentylacji mechanicznej z funkcją ogrzewania pomieszczeń,
 • instalacji ciepła technologicznego,
 • instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz elektrycznego,
 • instalacji  podciśnieniowego odwodnienia dachów,
 • instalacji hydrantowych ppoż,
 • instalacji wody użytkowej zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
 • instalacji  kanalizacyjnej podposadzkowej,
 • instalacji  kanalizacyjnej nadposadzkowej,
 • instalacji sprężonego powietrza nadziemnej i podziemnej,
 • sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania, c.w.u oraz sprężonego powietrza – przekładka.