Realizacje

NEWAG S.A. w Nowym Sączu

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ NR 6A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZAPLECZA ORAZ ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZAKŁADU NEWAG S.A.

Zakres prac obejmował wykonanie:

instalacji wentylacji,
instalacji klimatyzacji,
instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji ogrzewania,
instalacji hydrantowej,
instalacji ciepła technologicznego,
instalacji sprężonego powietrza,
instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu,
instalacji białego montażu.