Realizacje

Obiekt Sakralny w Mikołowie

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja obiektu sakralnego przy Placu Salwatorianów 1 w Mikołowie”

Zakres prac:

  • instalacja wentylacji mechanicznej,
  • instalacja klimatyzacji,
  • roboty budowlane

Inwestor: Liten Sp. z o. o.

Generalny Wykonawca: PPHU ERBET Sp. z o. o.