Realizacje

Obiekt pojazdy specjalistyczne

Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym Pojazdy Specjalistyczne w Bielsku Białej przy ul. Bestwińskiej

Wykonanie instalacji sanitarnych:

  • ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej,
  • wentylacji,
  • klimatyzacji,
  • podciśnieniowego odwodnienia dachu w systemie Pluvia,
  • instalacji gazów technicznych,
  • sprężonego powietrza,
  • wewnętrznej instalacji p.poż

 

Generalny wykonawca: Spec Bau Polska Sp. z o. o.

Termin zakończenia realizacji: lipiec 2013 r