INFORMACJA

Przedszkole Imielin

Zajmujemy się realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: “Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.”