1. Home
 2. »
 3. Realizacje Ventix
 4. »
 5. Glue Tec Wiko w Częstochowie
Realizacje

Glue Tec Wiko w Częstochowie

„Budowa hali  produkcyjno– magazynowej  z budynkiem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanej w Częstochowie na  działce nr 280/7 oraz 284/6 w Katowickiej

Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Leśnej.”

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Instalacje wewnętrzne – część socjalno biurowa:

 • instalacja ogrzewania podłogowego,
 • instalacja wod – kan,
 • klimatyzacja,
 • wentylacja mechaniczna

Instalacje wewnętrzne – część magazynowo – produkcyjna

 • instalacja grzewcza oraz ciepło technologiczne,
 • kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową do zasilania kotłów,
 • wentylacja grawitacyjna magazynów oraz mechaniczna z odzyskiem ciepła pomieszczeń produkcyjnych,
 • instalacja hydrantowa PPOŻ,
 • podciśnieniowe odwodnienie dachu,
 • instalacja sprężonego powietrza.