Realizacje

SWPP w Katowicach

  • instalacji wentylacji i klimatyzacji

w ramach projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków szkoły na potrzeby SWPS – wydział zamiejscowy w Katowicach.

Inwestor: Pro Academica Sp. z o. o.