INFORMACJA

Szpital w Katowicach

Remont oddziału szpitala w Katowicach- zakończenie i uruchomienie z sukcesem.
szpital w Katowicach