REALIZACJE

Atal Olimpijska

Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych dla zadania: „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW (A, B, C) – APARTAMENTOWYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI I GARAŻAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ W KATOWICACH, UL. OLIMPIJSKA NA DZIAŁKACH 74/64, 74/62, 74/36, 74/37, 1/7, 74/89, 74/90.” – oferta dotyczy budynku A i B.”