REALIZACJE

Keno

Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych dla zadania:

Koncepcja firmy VENTIX przyjętych rozwiązań instalacyjnych dla projektowanej siedziby firmy KENO Energy w Gliwicach przygotowana dla Generalnego Wykonawcy Budownictwo Kamiński oraz dla Inwestora KENO Energy.