Od listopada 2020 r. wykonujemy roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji sanitarnych,  wchodzące w zakres inwestycji: ”BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO „HYPERION” W SIECHNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Dodaj komentarz