Realizacje

Dachser w Strykowie

Roboty budowlane w zakresie Etapów II i III Inwestycji polegających w szczególności na budowie biurowca, przebudowie obiektów istniejących, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury towarzyszącej