1. Home
  2. »
  3. Realizacje Ventix
  4. »
  5. LODOWISKO W BYTOMIU

Realizacje

Lodowisko w Bytomiu

Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach zadania:
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej hali lodowiska, częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku szatniowo administracyjnego wraz z przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, budowa drogi wraz z miejscami postojowymi w miejscu obiektów istniejących przeznaczonych do rozbiórki w całości lub w części” przy ul. Kazimierza Pułaskiego 71 w Bytomiu na działkach nr 2421/60, 2073/60, 2424/60.