Rozpoczynamy roboty instalacyjne polegające na wykonaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych w niezwykłym obiekcie jakim jest Fort Twierdzy Kraków. Zakres naszych prac to instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji freonowej, instalacja wod-kan, instalacja c.o., kotłownia, instalacja gazowa na inwestycji: Budowa obiektu Fort 44 w Pękowicach.

Dodaj komentarz