Hala Amtra – Sosnowiec

Hala Sportowa w Sosnowcu
1 marca 2022
Lodowisko Sosnowiec
10 marca 2022

Zakończyliśmy prace na inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowego dla składowania kosmetyków samochodowych, akumulatorów oraz samochodowych płynów eksploatacyjnych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną, utwardzeniem placów manewrowych, drogą wewnętrzną oraz parkingami w sosnowcu przy ul.
Chemicznej”