Lodowisko Sosnowiec

Wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych w stadionie zimowym w ramach zadania:„BUDOWA ZAGLĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula” Instalacja wentylacji mechanicznej, Instalacja klimatyzacji freonowej, Instalacja wody lodowej, Instalacja ciepła technologicznego, Instalacja centralnego ogrzewania, Kotłownia + instalacja gazowa, Instalacja wod-kan

Hala Amtra – Sosnowiec

Zakończyliśmy prace na inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowego dla składowania kosmetyków samochodowych, akumulatorów oraz samochodowych płynów eksploatacyjnych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną, utwardzeniem placów manewrowych, drogą wewnętrzną oraz parkingami w sosnowcu przy ul.Chemicznej”

Hala Sportowa w Sosnowcu

Jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych, nadposadzkowych w hali sportowej w ramach zadania: „BUDOWA ZAGŁĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula”

Gazownia – Kraków ul. Biskupińska

Obecnie pracujemy na inwestycji „BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO BIUROWEGO NA POTRZEBY DZIAŁU POMIARÓW I TELEMETRII z instalacjami wewnętrznymi: wod- kan., gaz, elektryka, wentylacja mechaniczna, c.o. oraz przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowanym budynkiem, przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz obiektu: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym , instalacji elektrycznej z oświetleniem terenu; teletechnicznej, wraz […]

Przedszkole w Imielinie

Zajmujemy się realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: “Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Osiedle Jagodno – Wrocław

Osiedle Nowe Miasto Jagodno to nowoczesny kompleks budynków, w których odpowiedzialni jesteśmy za wykonanie instalacji sanitarnych takich jak: wentylacja z oddymianiem, centralne ogrzewanie, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja gazowa, deszczowa, sanitarna i hydrantowa.

Biurowiec Siechnice

Zakończyliśmy prace w biurowcu, które polegały na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji freonowej, instalacji wody lodowej i grzewczej.

Afriso – Szałsza

Trwają prace w Szałszy które polegają na wykonaniu instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i wentylacji mechanicznej dla Rozbudowy i przebudowy budynków biurowo-magazynowych.

Hala InPOST Wodzisław Śląski

Zakończyliśmy prace na inwestycji pn. :„Budowa hali INPOST wraz zapleczem i infrastrukturą techniczną; Wodzisław Śląski ul. Olszyny, Dz. NR 622/15, 621/15”

InPost Wodzisław Śląski

Budowa hali INPOST wraz zapleczem i infrastrukturą techniczną w Wodzisławiu Śląskim. Zakres wykonywanych przez nas prac to wykonanie instalacji: wentylacji , klimatyzacji, ciepła technologicznego, ogrzewania, wody bytowej, kanalizacji, ciśnieniowego odwodnienia dachu, białego montażu oraz instalacji gazowej.