REALIZACJE

Lodowisko Sosnowiec

Wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych w stadionie zimowym w ramach zadania: „BUDOWA ZAGLĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula”.