REALIZACJE

Afriso

Realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: ”ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW BIUROWO-MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ OPADOWĄ, ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO, DROGI POŻAROWEJ ORAZ INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZY UL. KOŚCIELNEJ 7 CZEKANÓW.”