REALIZACJE

Przedszkole Imielin

Realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: “Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie”.