REALIZACJE

Mercury Szczyrk

Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym: instalacji wody bytowej, wody na cele p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji w budynku BI w ramach zadania: „Modernizacja Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku – przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, budowa. Budynek BI – Hotel przebudowa istniejącego budynku hotelowego przy ul. Wrzosowej 28a”