REALIZACJE

ORNR Krzeszowice

Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia dla zadania:

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU W KRZESZOWICACH”.