W listopadzie 2020 r. rozpoczęliśmy prace polegające na wykonaniu instalacji wentylacji na inwestycji pn.: ” Budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastruktura techniczną.”

Dodaj komentarz