Hala Sportowa w Sosnowcu

INFORMACJA Home Hala Sportowa w Sosnowcu Jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych, nadposadzkowych w hali sportowej w ramach zadania: „BUDOWA ZAGŁĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula”.

Lodowisko Bytom

lodowisko bytom

INFORMACJA Home Lodowisko Bytom Instalacja wentylacji mechanicznej, Instalacja klimatyzacji freonowej, Instalacja wody lodowej, Instalacja ciepła technologicznego.

Hala Amtra – Sosnowiec

AMTRA Sosnowiec

INFORMACJE Home Hala Amtra – Sosnowiec Zakończyliśmy prace na inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowego dla składowania kosmetyków samochodowych, akumulatorów oraz samochodowych płynów eksploatacyjnych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną, utwardzeniem placów manewrowych, drogą wewnętrzną oraz parkingami w sosnowcu przy

Gazownia – Kraków ul. Biskupińska

INFORMACJA Home Gazownia – Kraków ul. Biskupińska TELEMETRII z instalacjami wewnętrznymi: wod- kan., gaz, elektryka, wentylacja mechaniczna, c.o. oraz przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowanym budynkiem, przebudową instalacji wewnętrznych na zewnątrz obiektu: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym , instalacji elektrycznej z oświetleniem terenu; teletechnicznej, wraz z budową dróg wewnętrznych, chodników, miejsc […]

Przedszkole w Imielinie

INFORMACJA Home Przedszkole Imielin Zajmujemy się realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: “Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

HENPOL hala produkcyjno-magazynowa w Sosnowcu

Henpol hala produkcyjno-magazynowa

Rozkręcamy się na Inwestycji pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno biurową oraz techniczną  wraz z niezbędną infrastrukturą” w Sosnowcu