Keno

REALIZACJE Keno Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych dla zadania: Koncepcja firmy VENTIX przyjętych rozwiązań instalacyjnych dla projektowanej siedziby firmy KENO Energy w Gliwicach przygotowana dla Generalnego Wykonawcy Budownictwo Kamiński oraz dla Inwestora KENO Energy.

Atal Olimpijska

REALIZACJE Atal Olimpijska Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych dla zadania: „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW (A, B, C) – APARTAMENTOWYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI I GARAŻAMI PODZIEMNYMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ W KATOWICACH, UL. OLIMPIJSKA NA DZIAŁKACH 74/64, 74/62, 74/36, 74/37, 1/7, 74/89, 74/90.” – oferta dotyczy budynku A i B.”

Hala Sosnowiec

REALIZACJE Hala Sosnowiec Wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych, nadposadzkowy w hali sportowej w ramach zadania: „BUDOWA ZAGLĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula”.

Lodowisko Sosnowiec

REALIZACJE Lodowisko Sosnowiec Wykonanie instalacji sanitarnych, wewnętrznych w stadionie zimowym w ramach zadania: „BUDOWA ZAGLĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU w Parku Środula”.

Afriso

REALIZACJE Afriso Realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: ”ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW BIUROWO-MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ OPADOWĄ, ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO, DROGI POŻAROWEJ ORAZ INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZY UL. KOŚCIELNEJ 7 CZEKANÓW.”

Przedszkole Imielin

REALIZACJE Przedszkole Imielin Realizacją robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania: “Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie”.

Mercury Szczyrk

REALIZACJE Mercury Szczyrk Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, w tym: instalacji wody bytowej, wody na cele p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji w budynku BI w ramach zadania: „Modernizacja Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku – przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, budowa. Budynek BI – Hotel przebudowa istniejącego budynku hotelowego przy ul. […]

ORNR Krzeszowice

REALIZACJE ORNR Krzeszowice Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia dla zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU W KRZESZOWICACH”.

Biurowiec ul. Krakowska Wrocław

Home REALIZACJE Biurowiec Wrocław Wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych dla zadania: ”Budowa Budynku Biurowego z lokalami usługowymi i garażem wielostanowiskowym KRAKOWSKA37.” Dz. Nr 29, AM-20 obręb Południe we Wrocławiu.

Hala Rytm-L Tychy

Home REALIZACJE Hala Rytm-L Tychy Realizacja robót instalacyjnych wewnętrznych w ramach zadania:“Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową RYTM-L przy ul. Strefowej 14 w Tychach” Zakres prac: Wykonanie instalacji: wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wodno – kanalizacyjnej, białego montażu, instalacji pianowej, detekcji gazu.